ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 25 พ.ย. 2563 16:39
TWPC: THB
3.50
+0.02(0.57)
ปริมาณ (หุ้น)
1,937,400
มูลค่า ('000 บาท)
6,754,940

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

quarterly results

Quarterly results

เพิ่มเติม

investor presentation

Investor Presentation

เพิ่มเติม

md&a

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เพิ่มเติม

annual report

รายงานประจำปี

เพิ่มเติม

sustainability

รายงานความยั่งยืน

เพิ่มเติม

upcoming events

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

เพิ่มเติม