ติดต่อนักวิเคราะห์

หน้าหลัก / ข้อมูลนักวิเคราะห์ / ติดต่อนักวิเคราะห์

AEC Securities

Itsara Lertsudkanung

itsara.l@aecs.com

CIMB Securities

Teerawut Kanniphakul

teerawut.ka@cimb.com

Country Group Securities

Pathompol Laowirayasak

Pathompol.la@countrygroup.com

Finansia Syrus Securities

Pornsook Amonvadeekul

pornsook.a@FNSYRUS.COM

KGI Securities

ChananthornPichayapanupat

chananthornp@kgi.co.th

Krungsri Securities

Sunthorn Thongthip

sunthorn.thongthip@krungsrisecurities.com

Macquarie Securities

Passakorn Linmaneechote

passakorn.linmaneechote
@macquarie.com

Phatra Securities

Charti Phrawphraikul

charti@phatrasecurities.com

Phillip Capital

Pattraporn Boonmalert

pattrapornb@phillip.co.th

Tisco Securities

Sontanawoot Ratchatrakul

sontanawoo@tisco.co.th

Tris Rating

Jutatip Chitphromphan

jutatip@trisrating.com