ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 30 ต.ค. 2563 16:36
TWPC: THB
3.40
+0.02(0.59)
ปริมาณ (หุ้น)
442,100
มูลค่า ('000 บาท)
1,501,494

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

quarterly results

Quarterly results

เพิ่มเติม

investor presentation

Investor Presentation

เพิ่มเติม

md&a

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เพิ่มเติม

annual report

รายงานประจำปี

เพิ่มเติม

sustainability

รายงานความยั่งยืน

เพิ่มเติม

upcoming events

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

เพิ่มเติม