คณะผู้บริหาร

หน้าหลัก / ข้อมูลบริษัท / คณะผู้บริหาร

นายโฮ เรน ฮวา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอำนาจ สุขประสงค์ผล

กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)

นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล

กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)

นางสาวนฤมล ศรีสุมะ

Vice President-Group Research and Development

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ

Group Chief Financial Officer


หมายเหตุ:
  ผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย