เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

หน้าหลัก / เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด / เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เลือกปี

Analyst Meeting 2020

Quarter 2/2020

ดาวน์โหลด

Analyst Meeting 2020

Quarter 1/2020

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2019

Quarter 4/2019

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2019

Quarter 3/2019

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2019

Quarter 2/2019

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2019

Quarter 1/2019

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2018

Quarter 3/2018

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2018

Quarter 2/2018

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2018

Quarter 1/2018

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2017

Quarter 4/2017

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2017

Quarter 3/2017

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2017

Quarter 2/2017

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2017

Quarter 1/2017

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2016

Quarter 3/2016

ดาวน์โหลด