เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

หน้าหลัก / เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด / เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เลือกปี

Investor Presentation Q32020

Q32020

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q32020

Q32020

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q22020

Q22020

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q12020

Q12020

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q42019

Q42019

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q32019

Q32019

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q22019

Q22019

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q12019

Q12019

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q42018

Q42018

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q32018

Q32018

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q22018

Q22018

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q12018

Q12018

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q42017

Q42017

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q32017

Q32017

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q22017

Q22017

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q12017

Q12017

ดาวน์โหลด

Investor Presentation Q32016

Q32016

ดาวน์โหลด