ดาวน์โหลด

หน้าหลัก / เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด / ดาวน์โหลด


เอกสารสำหรับปี 2564 2563 2562
รายงานประจำปี ประจำปี 2563 ประจำปี 2562
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2563 ประจำปี 2562
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB