ราคาย้อนหลัง

หน้าหลัก / ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ / ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2564 ถึง 07 พฤษภาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02/04/2564 ถึง 21/04/2564)
5.25 5.50 4.90 5.15 25,416,100 131,590,307
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(05/03/2564 ถึง 01/04/2564)
4.40 5.25 4.36 5.25 35,475,900 167,276,989

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07/05/2564 5.60 5.65 5.55 5.65 1,107,200 6,205,680
06/05/2564 5.55 5.70 5.55 5.65 1,783,700 10,021,445
05/05/2564 5.70 5.70 5.50 5.60 3,861,400 21,470,175
30/04/2564 5.65 5.75 5.50 5.65 2,254,200 12,649,715
29/04/2564 5.45 5.75 5.45 5.55 8,976,700 50,345,915
28/04/2564 5.20 5.40 5.20 5.30 2,294,300 12,147,925
27/04/2564 5.15 5.25 5.10 5.15 1,815,400 9,396,945
26/04/2564 5.05 5.15 5.00 5.10 1,762,300 8,970,780
23/04/2564 5.10 5.20 5.00 5.05 2,404,100 12,216,625
22/04/2564 5.20 5.20 5.05 5.10 1,715,300 8,793,580
21/04/2564 5.25 5.30 5.15 5.15 1,320,000 6,846,645
20/04/2564 5.35 5.50 5.25 5.25 1,826,000 9,785,590
19/04/2564 5.05 5.30 5.05 5.30 1,703,700 8,899,295
16/04/2564 5.00 5.15 4.90 5.15 1,622,300 8,117,519
12/04/2564 5.15 5.20 4.98 5.05 2,779,300 14,065,814
09/04/2564 5.25 5.25 5.10 5.20 941,000 4,870,545
08/04/2564 5.20 5.25 5.05 5.25 1,530,200 7,908,570
07/04/2564 5.05 5.40 4.94 5.20 5,495,800 28,713,359
05/04/2564 5.25 5.30 5.00 5.15 4,184,800 21,448,440
02/04/2564 5.25 5.30 5.15 5.20 4,013,000 20,934,530
01/04/2564 4.94 5.25 4.94 5.25 6,463,700 33,039,951
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น