เลือกปี

Investor Presentation 2022

Q22022

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2022

Q12022

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2021

Q42021

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2021

Q32021

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2021

Q22021

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2021

Q12021

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2020

Q42020

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2020

Q32020

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2020

Q22020

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2020

Q12020

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2019

Q42019

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2019

Q32019

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2019

Q22019

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2019

Q12019

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2018

Q42018

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2018

Q32018

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2018

Q22018

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2018

Q12018

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2017

Q42017

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2017

Q32017

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2017

Q22017

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2017

Q12017

ดาวน์โหลด

Investor Presentation 2016

Q32016

ดาวน์โหลด