ติดต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์

รตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร
และพัฒนาความยั่งยืน
+662-285-0040 ต่อ 1109
ir@thaiwah.com
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้