TWPC เป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมเกษตร ในสัมมนา ESG Materiality : เจาะประเด็นเด่นด้าน ESG ราย Sector

ย้อนกลับ17 กรกฎาคม 2564

คุณอรอนงค์ วิชชุชาญ (ขวาบน) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยคุณรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ (ขวาล่าง) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น และเส้นก๋วยเตี๋ยว ร่วมเป็นตัวแทนของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ในงานสัมมนา "ESG Materiality : เจาะประเด็นเด่นด้าน ESG ราย Sector" ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาความยั่งยืน (ESG) ในแต่ละหมวดธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพในการแนะนำ และวิเคราะห์การลงทุน

โดยปัจจุบันการวิเคราะห์ ESG ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิเคราะห์การลงทุน เนื่องจากเป็นตัวขับเคลื่อนความเสี่ยงในอนาคต "นักลงทุนไม่ได้มองแค่งบการเงินของบริษัทอีกต่อไป นักลงทุนควรวิเคราะห์โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืนด้วย เพื่อให้เข้าใจบริษัทที่ลงทุนมากขึ้น" งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้