TWPC ร่วมสัมมนา "SOCIAL VALUE MATTERS 2021"

ย้อนกลับ13 ตุลาคม 2564

คุณอรอนงค์ วิชชุชาญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยคุณรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น และเส้นก๋วยเตี๋ยว ร่วมเป็นตัวแทนของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ในงานสัมมนา “SOCIAL VALUE MATTERS 2021(SVM) ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ เจาะประเด็น Social Value Leaders: Call To Action ร่วมแชร์บทบาทของไทยวากับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์สร้างสรรค์นวัตกรรมที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค (Creating Innovation and Sustainability from Farm to Shelf) โดยกลยุทธ์หลัก คือ พัฒนาเกษตรกร โรงงานและชุมชนสีเขียว ชีวิตครอบครัวพนักงาน และการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ (F4) ด้วยการผสานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้ากับพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ ทำให้เราเติบโตควบคู่ไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืน ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะร่วมทำเรื่อง “สังคม” ให้ “สำคัญ” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้