TWPC จัดตั้ง "ไทยวาเวนเจอร์" ลุยสตาร์ทอัพ มุ่งสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี-เสริมแกร่งศักยภาพธุรกิจในอนาคต

ย้อนกลับ15 พฤศจิกายน 2564

บมจ. ไทยวา (TWPC) ตั้งกองทุน “ไทยวาเวนเจอร์” ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และสามารถช่วยเสริมการเติบโตของธุรกิจหลักได้ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 4 ด้าน อาทิ นวัตกรรมด้านฟาร์มและเทคโนโลยีการเกษตร - การวิเคราะห์ข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจในรูปแบบ B2B - พลาสติกชีวภาพและการรีไซเคิลของเสียจากการผลิต รวมถึงส่วนผสมในอาหารและเทคโนโลยีการแปรรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจให้เติบโต ผ่านความก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอนาคต “โฮ เรน ฮวา” ตั้งเป้าสัดส่วนรายได้จากไทยวาเวนเจอร์ 2 หลักภายใน 3-5 ปี มั่นใจหนุนการเติบโตกลุ่มธุรกิจในเครือให้มีความยั่งยืนอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตั้งงบลงทุนไว้ปีละ 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ 2-3 ราย โดยตั้งเป้าสัดส่วนรายได้จากไทยวาเวนเจอร์ตัวเลข 2 หลักของรายได้รวมภายใจ 3-5 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันรายได้หลัก 80% มาจากธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และอีก 20% มาจากธุรกิจอาหาร

“วิกฤติโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจทั่วโลก บริษัทฯ จึงมีแนวคิดขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและขับเคลื่อนการพัฒนาจากฟาร์มสู่ชั้นวาง (From Farm to Shelf) ให้ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศและภูมิภาคที่บริษัทฯ ดำธุรกิจอยู่ จึงได้จัดตั้งไทยวาเวนเจอร์ขึ้นมาเพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งเชื่อว่าโอกาสและรายได้ของการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทมีความเป็นไปได้สูงมาก ด้วยปัจจุบันไทยวาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แป้งและอาหารจากแป้ง มีธุรกิจครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสามารถและศักยภาพที่จะร่วมมือกับบรรดาสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารในทุกมิติ โดยบทบาทของบริษัทฯ คือการนำเอาความเชี่ยวชาญกว่า 75 ปี ด้านการทำการเกษตรที่หลากหลายมาพัฒนาเป็นโซลูชั่นด้านอาหารที่แตกต่าง หรือการประยุกต์และพัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดตลาดและนำความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ นำมาปรับใช้กับองค์กร รวมถึงการเตรียมตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการศักยภาพเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอนาคตด้วย” นาย โฮ เรน ฮวา กล่าว