TWPC คว้ารางวัลด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ย้อนกลับ18 มกราคม 2565

รงงานวุ้นเส้น บางเลน จังหวัดนครปฐม บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศเป็นปีแรก จัดขึ้นโดย สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลที่ได้รับถือเป็นการการันตีคุณภาพและตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีและความจริงใจต่อกัน เพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวกสบาย มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตการทำงาน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี อันนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น