TWPC โรดโชว์ ณ ห้องค้าบล. โนมูระ

ย้อนกลับ04 กรกฎาคม 2560

คุณสุเทพ พีตกานนท์ (กลาง) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) (CNS) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ คุณโฮ เรน ฮวา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ คุณอรอนงค์ วิชชุชาญ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน และคุณรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ไทยวา (TWPC) เนื่องในโอกาสที่ TWPC ให้เกียรติมานำเสนอข้อมูลบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์ ผู้แนะนำการลงทุน และนักลงทุน แบบเจาะลึกจากทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้