ผถห. TWPC อนุมัติปันผลในอัตรา 0.21 บ./หุ้น- XD วันที่ 27 เม.ย.

ย้อนกลับ20 เมษายน 2560

คุณโฮ กวงปิง (แถวล่างที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย คุณโฮ เรน ฮวา (แถวล่างที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นเงินสดในอัตรา 0.21 บาท/หุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมายที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันที่ 27 เมษายน 2560 และระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.09 บาท/หุ้น ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 รวมทั้งสิ้นบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดปี 2559 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น