TWPC ร่วมปลูกปะการังฟื้นฟูทะเลไทย

ย้อนกลับ02 สิงหาคม 2560

คุณโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ถ่ายภาพร่วมกันหลังร่วมทำกิจกรรมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมๆ กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมื่อเร็วๆ นี้