ไทยวาเปิดตัวโครงการ Solar Rooftop แห่งแรกที่บางเลน

ย้อนกลับ26 สิงหาคม 2562

"พลังงานแสงอาทิตย์" เป็นกระแสพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาดสร้างผ่านระบบ Solar Roof คือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะผู้นำในตลาดผู้ผลิตวุ้นเส้น ที่มีนโยบายในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน จึงอยากเป็นตัวแทนที่จะแนะนำให้กับโรงงานทั่ว ๆ ไปได้เห็น และ ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับโลก ผ่านการจัดทำโครงการ Solar Roof Top ขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงานลง และ เป็นการหาพลังงานทดแทนเข้ามาเสริม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงงานและชุมชน

ภายใต้แนวคิดของการอนุรักษ์พลังตามนโยบายของบริษัทฯ เราได้เริ่มหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะลดการใช้พลังงานลง และหาพลังงานทดแทนเข้ามาเสริม ลดใช้พลังงานจากฟอสซิลโดยการผลิตไบโอแก๊สมาทดแทน ส่วนโรงงานบางเลน ได้ส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสร้าง Solar Roof ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์เรื่องนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน โดยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเรื่องของพลังงานที่ค่อนข้างสะอาด ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัท ฯ มองว่าเป็นการตอบโจทย์และยังเป็นการลดต้นทุนให้กับบริษัทอีกด้วย

ประโยชน์ของโครงการ Solar Roof Top

Solar Roof Top สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ประมาณ 5 ล้านต่อปี ซึ่งปัจจุบันนี้ เราใช้พลังงานอยู่ที่ 36 ล้าน ทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตลง และสามารถนำส่วนที่ saving ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนโดยรอบโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมชาวไร่มันสำปะหลังปลูกเป็นพันธุ์ออร์แกนิค เพื่อยกระดับราคามันให้ดีขึ้น หรือส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียน อย่าง โครงการ master chefs junior ที่ให้เด็ก ๆ ได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แข่งขันกันในระดับโรงเรียน เป็นปีที่ 2

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) จึงอยากสนับสนุนให้ทุกบริษัท หรือโรงงานที่มีพื้นที่ว่างอยู่บนหลังคา ได้เริ่มทำโครงการ Solar Roof Top เพื่อช่วยลดโลกร้อนร่วมกัน และยังจะประหยัดพลังงานให้กับตัวบริษัทเองได้อีกด้วย