TWPC ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ย้อนกลับ25 กันยายน 2562

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง วุ้นเส้น และธุรกิจเกี่ยวกับอาหารอื่น ๆ นำพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบผลิตภัณฑ์ วุ้นเส้นมังกรคู่ คริสตัล เร้ดดี้ ให้กับพี่น้องชาวชุมชนบ้านกุดเป่ง จำนวน 105 ครัวเรือน บ้านชีประขาว จำนวน 153 ครัวเรือน บ้านกุดแคน จำนวน 114 ครัวเรือน และบ้านหาดคูเดื่อ 326 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและผู้ประสบภัย ให้ได้มีวัตถุดิบไว้ใช้ในการประกอบอาหารได้อย่างเพียงพอต่อการดำรงชีพ เมื่อเร็วๆนี้