TWPC ต้อนรับนักวิเคราะห์เยี่ยมชมโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

ย้อนกลับ27 พฤศจิกายน 2562

คุณอรอนงค์ วิชชุชาญ Chief Financial Officer และ คุณรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ร่วมให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแปลงปลูกมันสำปะหลังของโรงงานในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อเร็ว ๆ นี้