วุ้นเส้น Double Dragon Balance ของ TWPC ได้รับการันตรีเป็นอาหาร Low GI

ย้อนกลับ24 ธันวาคม 2562

ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตรามังกรคู่ บาลานซ์ (Double Dragon Balance Brand) ของบมจ.ไทยวา (TWPC) ได้รับการรับรองจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลว่าสามารถช่วยรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดช่วยสร้างสมดุล (Low GI) ให้แก่ร่างกาย ทำให้ร่างกายค่อยๆ ทำงานอย่างสมดุล ถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดในการเลือกทาน เพราะทำให้อิ่มนาน

โดยค่า GI ต่ำ (Low Glycemic Index) หมายถึงน้ำตาลถูกย่อยเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้าลงกว่าปกติ สามารถช่วยรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยสร้างสมดุล ในทุกมื้ออาหารให้แก่ร่างกาย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ TWPC ในการผลิตสินค้าที่มีคุณค่า ส่งมอบถึงผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับความยั่งยืน