ไทยวาเยี่ยมชมโครงการ Smart Tambon ในเครือของบริษัทเบทาโกร

ย้อนกลับ31 ตุลาคม 2563

คุณโฮ เรน ฮวา (แถวนั่งคนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ คุณอำนาจ สุขประสงค์ผล (แถวนั่ง ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการธุรกิจแป้ง บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ (แนวนั่ง ที่ 1 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร และคุณชินกร แก่นคง (แถวนั่ง ที่ 2 จากซ้าย) นายอำเภอโพธิ์ชัย ถ่ายภาพร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการ Smart Tambon ของเครือเบทาโกร ณ เทศบาลตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยโครงการ Smart Tambon เป็นต้นแบบการพัฒนาประเทศที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม สร้างความเปลี่ยนแปลงจากระดับตำบลสู่วงกว้าง เพื่อแก้ปัญหาในทุกๆ มิติ เช่น ด้านอาชีพ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน