TWPC ขึ้นทำเนียบหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำให้ความสำคัญการพัฒนาที่ยั่งยืน

ย้อนกลับ19 พฤศจิกายน 2563

TWPC ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียน อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเกษตรและอุตสาหรรมอาหาร เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างครอบคลุม และยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกด้าน

นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) กล่าวถึงกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 และ TWPC ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 124 บริษัท อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากถือเป็นปีที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้รับการคัดเลือก

“ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำกับดูแลที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างครอบคลุม และยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกด้าน โดยไม่ได้มุ่งเน้นแต่เฉพาะเรื่องของกำไรสุทธิแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น” นายโฮ เรน ฮวา กล่าวในที่สุด

สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืน 124 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 114 บจ. และ mai 10 บจ. ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมากที่สุด 21 บริษัท กลุ่มบริการ 20 บริษัท กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 17 บริษัท และ 16 บริษัทตามลำดับ

โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 9.63 ล้านล้านบาท ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หรือคิดเป็น 67% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai ซึ่งเท่ากับ 14.39 ล้านล้านบาท