TWPC มั่นใจไตรมาส 4/2563 ฟื้นตัวอย่างชัดเจน ออเดอร์หนาแน่นยาวจนถึงต้นปีหน้า

ย้อนกลับ02 ธันวาคม 2563

คุณอรอนงค์ วิชชุชาญ (ขวา) Group Chief Financial Officer พร้อมด้วย คุณรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) นำเสนอข้อมูลบริษัทต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (Opportunity Day) แพลตฟอร์มออนไลน์ มั่นใจผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2563 จะฟื้นตัวอย่างชัดเจน จากสถานการณ์โควิทในช่วงต้นปี ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังโดยเฉพาะจากประเทศจีนและใต้หวัน เห็นได้จากออเดอร์ที่เริ่มกลับมาอย่างหนาแน่น มีคำสั่งซื้อยาวจนถึงต้นปีหน้า รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเติบโตที่เติบโตสวนทางกับเศรษฐกิจ เนื่องจากถือเป็นสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ไทยวาได้รับคะแนน CG ในระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัทไทยวา เมื่อเร็ว ๆ นี้