"ไทยวา"ขอบคุณชาวไร่

ย้อนกลับ12 ธันวาคม 2563

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) สาขาพิมาย นำโดย คุณโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ คุณอำนาจ สุขประสงค์ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง) คุณอรอนงค์ วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) คุณศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมงาน “วันขอบคุณชาวไร่ไทยวา” เพื่อขอบคุณเกษตรกรในเขตอำเภอพิมาย และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ส่งหัวมันสำปะหลัง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังด้วยดีตลอดมา ซึ่งบริษัทฯ ได้การจ่ายปันผลกำไรจากการทำธุรกิจกลับคืนสู่กลุ่มเกษตรกรในทุกๆ ไตรมาส โดยไตรมาสนี้ มีเกษตรกรที่ได้รับเงินปันผลรวมทั้งหมดจำนวน 539 ราย คิดเป็นเงิน 1,473,175.60 บาท กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงงานแป้ง ไทยวา สาขาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

“เรารู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเกษตรกรทั้งในโคราชและทั่วทั้งภูมิภาค เราให้ความสำคัญกับเกษตรกรเปรียบเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจ และถือว่าเกษตรกรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวของไทยวา ไทยวายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น และทำงานร่วมกันกับเกษตรกรในพื้นที่ ให้เติบโตควบคู่ไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืน และร่วมกันสร้างความร่วมมือกันในระยะยาวให้มากขึ้นในอนาคต

ไทยวาภาคภูมิใจที่เป็นผู้นำที่ช่วยพัฒนาความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เรามีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะผสานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้ากับวิสัยทัศน์หลักของเรา ซึ่งวิสัยทัศน์ระยะยาวของไทยวาคือ “การสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค” โดยคำนึงถึงทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่าของไทยวา ผ่านความร่วมมือกับเกษตรกร โรงงาน และผู้บริโภค ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เราภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร UN global compact เป็นปีที่ 2 ความแตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ การดำเนินงานร่วมกับเกษตรกร การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการศึกษา ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของไทยวา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค” คุณโฮ เรน ฮวา กล่าว