วิสัยทัศน์และพันธกิจ

หน้าหลัก / ข้อมูลบริษัท / วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำของภูมิภาคในผลิตภัณฑ์แป้ง และอาหารจากแป้ง


พันธกิจ

เราจะผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมี่ยม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และทำงานด้วยความภาคภูมิ ซื่อสัตย์ และมั่นคง

ค่านิยมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

1

รู้รับผิดชอบ

2

เปิดกว้าง หลากหลาย

3

น้ำหนึ่งใจเดียว

4

ยึดมั่นสัญญา

5

เปิดเผย ยอมรับ