ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 17 ม.ค. 2565 12:26
TWPC: THB
5.40
-(-)
ปริมาณ (หุ้น)
129,600
มูลค่า ('000 บาท)
694,145

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

quarterly results

Quarterly Results

เพิ่มเติม

investor presentation

Investor Presentation

เพิ่มเติม

md&a

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เพิ่มเติม

annual report

รายงานประจำปี

เพิ่มเติม

sustainability

รายงานความยั่งยืน

เพิ่มเติม

upcoming events

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

เพิ่มเติม