ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 26 ม.ค. 2564 16:37
TWPC: THB
4.48
-0.02(-0.44)
ปริมาณ (หุ้น)
1,395,100
มูลค่า ('000 บาท)
6,286,334

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

quarterly results

Quarterly results

เพิ่มเติม

investor presentation

Investor Presentation

เพิ่มเติม

md&a

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เพิ่มเติม

annual report

รายงานประจำปี

เพิ่มเติม

sustainability

รายงานความยั่งยืน

เพิ่มเติม

upcoming events

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

เพิ่มเติม