ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 25 มิ.ย. 2564 15:58
TWPC: THB
5.35
+0.05(0.94)
ปริมาณ (หุ้น)
1,633,300
มูลค่า ('000 บาท)
8,716,915

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

quarterly results

Quarterly results

เพิ่มเติม

investor presentation

Investor Presentation

เพิ่มเติม

md&a

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เพิ่มเติม

annual report

รายงานประจำปี

เพิ่มเติม

sustainability

รายงานความยั่งยืน

เพิ่มเติม

upcoming events

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

เพิ่มเติม